Search

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tư vấn viên

0983.355.338

Support 1

0983.990.380

Lượt truy cập

  • 2
  • 115
  • 1,973,955

LÝ THUYẾT

  23/06/2016

Ắc quy, về cơ bản là một mạch tạo thành từ hai kim loại mang ion (+, - ) và một dung dịch (chất lỏng, axit sulfuric loãng có nồng độ khoảng 38%). Hai kim loại và dung dịch sinh ra một phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng điện.

Nói cách khác, Kim loại + Dung dịch ß > Điện thế

Chúng tôi giới hạn kim loại ở đây bởi vì kim loại là chất dẫn điện và tạo ra không gian cho sự chuyển động của các electron. Dung dịch này tạo ra không gian cho sự chuyển động của các electron và ion đã tích điện, chúng tương tác với nhau để tạo ra điện thế. Sự chênh lệch về điện thế đóng vai trò là động lực đằng sau phản ứng (khử và oxy hóa).

 

Ắc quy Chì- Axit

Phản ứng A: Pb + H2SO4 a PbSO4 + 2H+ + 2e-

Phản ứng B: PbO2 +H2SO4 + 2e- a PbSO4 + 2OH-

Điện thế của phản ứng A: -0.356V (Dựa trên điện thế tiêu chuẩn)

Điện thế của phản ứng B: +1.685V (Dựa trên điện thế tiêu chuẩn)

Bình luận

Tin tức mới